Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Kroatisch

Psihosocijalna pratnja na sudske termine u Donjoj Saski


Fahnen verschiedener Länder

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Spanisch, Polnisch, Bulgarisch, Kroatisch, Russisch, Türkisch, Persisch und Ukrainisch verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache

Od 01.01.2017. godine postoji zakonsko pravo na psihosocijalnu pratnju na sudske termine na području cijele države. Tome je prethodilo stupanje na snagu Zakona za jačanje prava žrtava u kaznenom postupku (3. Reformski zakon prava žrtava) od 21.12.2015. godine.

Psihosocijalna pratnja na sudske termine iznova je obuhvaćena i regulirana člankom 406g Zakona o kaznenom postupku (StPO). Određenim skupinama osoba koje su postale žrtvom teškog kaznenog djela na zahtjev od strane suda bude dodijeljena psihosocijalna pratnja na sudske termine. Ta dodjela je besplatna.

Istovremeno, Zakonom o psihosocijalnoj pratnji na sudske termine u kaznenom postupku (PsychPbG) utvrđena su temeljna načela psihosocijalne pratnje na sudske termine, zahtjevi koje kvalifikacija mora ispunjavati i naknade za stručno osoblje koje je zaposleno u tom radnom području.

Što je psihosocijalna pratnja na sudske termine?

Psihosocijalna pratnja na sudske termine predstavlja iznimno intenzivan oblik podrške žrtvama kaznenih dijela. Psihosocijalni/e pratitelji/ce pružaju opsežnu podršku osobama ozlijeđenim usljed kaznenog djela počinjenog nad njima, a u određenim slučajevima i srodnicima prije, tijekom i nakon kaznenog postupka. Oni pružaju iscrpne informacije za sva pitanja koja su u vezi kaznenog postupka. Psihosocijalni pratitelji i pratiteljice svojim radom doprinose minimiziranju opterećenja ozlijeđenih osoba u kaznenom procesu. Također u svakodnevnici pružaju bitnu pomoć kod individualnih problema.

Psihosocijalna pratnja na sudske termine u najboljem slučaju počinje znatno prije glavne rasprave, u pojedinačnim slučajevima i prije podnošenja prijave i može se - ovisno o potrebi - nastaviti i po završetku kaznenog postupka.

Tko ima pravo na psihosocijalnu pratnju na sudske termine?

Ponuda psihosocijalne pratnje na sudske termine namijenjena je, prije svega, djeci i mladima koji su postali žrtvom teškog kaznenog djela, kao npr. seksualna kaznena djela i kaznena djela nasilja.

Ali isto tako i odrasle osobe na kojima je počinjeno seksualno kazneno djelo ili kazneno djelo nasilja ili srodnici koji trpe iznimno teške posljedice kaznenog djela imaju pravo na korištenje psihosocijalne pratnje na sudske termine. Isto vrijedi i za osobe koje same ne mogu zastupati svoje interese. O zahtjevu za dodjelu psihosocijalnog/e pratitelja/ice na sudske termine odlučuje sud.
 

Koliko košta psihosocijalna pratnja na sudske termine?

Pod posebnim uvjetima (vidi pregled) sud na zahtjev dodjeljuje psihosocijalnu pratnju na sudske termine. U slučaju dodjele od strane suda, korištenje prava na psihosocijalnu pratnju na sudske termine je bez naknade. Svi drugi oštećeni također mogu koristiti psihosocijalnu pratnju na sudske termine, međutim, u tim slučajevim sud ne preuzima troškove.

Koji cilj slijedi psihosocijalna pratnja na sudske termine?

Psihosocijalna pratnja na sudske termine slijedi cilj stabilizacije i jačanja ozlijeđenih osoba kao i umanjenje individualnog opterećenja ozlijeđenih osoba. Intenzivna, individualna skrb i pratnja od strane psihosocijalnih pratiteljica i pratitelja doprinosi izbjegavanju sekundarne viktimizacije. Ozlijeđene osobe ne trebaju „ponovo postati žrtvom”.

Jača se i spremnost i sposobnost za davanje izjave kao svjedok i svjedokinja.

Što ne pruža psihosocijalna pratnja na sudske termine?

Za vrijeme pružanja psihosocijalne pratnje na sudske termine ne radi se konfrontacija s kaznenim djelom. Ne govori se ni o tijeku kaznenog djela.

Psihosocijalna pratnja na sudske termine ne zamjenjuje psihoterapeutski tretman i pravno savjetovanje! Ona je dodatna ponuda za ozlijeđene osobe koje trebaju iznimnu zaštitu.

Koje kvalifikacije posjeduju psihosocijalni/e pratitelji/ce na sudske termine?

Psihosocijalni/e pratitelji/ce na sudske termine su iskusne i interdisciplinarno, specijalno educirane stručne osobe koje surađuju s svim drugim strukovnim grupama, uključenim u kazneni postupak. Poznaju ulogu i zadatke svih sudionika u postupku, te su jednako upoznati s okvirnim uvjetima kaznenog postupka kao i s posljedicama kaznenih djela za žrtve. Psihosocijalni/e pratitelji/ce na sudske termine rade prema standardima socijalnog rada i

  • pružaju opsežnu pomoć u svim područjima života na koja bi se posljedice kaznenog djela mogle negativno odraziti;
  • posreduju između svih sudionika u postupku i imaju cjelokupan pregled;
  • informiraju detaljno o istražnom i kaznenom postupku;
  • pojašnjavaju o pravima i obvezama svjedokinja i svjedoka;
  • po potrebi upućuju na druge stručne osobe, kao npr. liječnike i liječnice ili terapeute i terapeutice;
  • omogućuju da se o pitanjima i nesigurnostima razgovara u pouzdanom okruženju.

Za provođenje psihosocijalne pratnje na sudske termine u Donjoj Saski, na nivou pokrajine, postoje obvezujući standardi kvalitete. Trenutno važeće standarde kvalitete možete pronaći ovdje.

Tko je priznat kao psihosocijalni/a pratitelj/ica na sudske termine?

Za obavljanje psihosocijalne pratnje potrebna je odgovarajuća kvalifikacija. U Donjoj Saski koncipirana je zasebna modulizirana mjera kvalifikacije koju je moguće pohađati uz posao i koja se temelji na standardima kvalitete Donje Saske. Provodi je zaklada Pomoć žrtvama Donje Saske (Stiftung Opferhilfe Niedersachsen).

Priznanje kvalifikacije od strane Ministarstva pravosuđa Donje Saske zasniva se na Zakonu o provođenju Zakona o psihosocijalnoj pratnji na sudske termine u kaznenom postupku Donje Saske (Nds. AG PsychPbG).

Strukovnu izobrazbu i stručno usavršavanje, koji su priznati u pokrajini Donja Saska, možete pogledati ovdje.

Osim toga, već kvalificirane stručne osobe u Donjoj Saski sudjeluju svake godine, u okviru osiguranja kvalitete, na nadograđujućem stručnom usavršavanju.

Kome se mogu obratiti?

Službi za koordinaciju psihosocijalne pratnje na sudske termine u Donjoj Saski

Am Waterlooplatz 1

30169 Hannover

E-mail: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de

Telefon: 0511/120-5095 ili 0511/120-8728.

Inhaltlich verantwortlich:

Informationen hierzu finden Sie im Impressum unter

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln