Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachsen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Kroatisch

Psihosocijalna pratnja na sudske termine u Donjoj Saski


Flaggen

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Polnisch, Kroatisch, Persisch, Bulgarisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Thai und Farsi verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache Text in vietnamesischer Sprache Text in thailändischer Sprache Text in Farsi

Što je psihosocijalna podrška tijekom postupka?

Psihosocijalna podrška tijekom postupka predstavlja posebno intenzivan oblik podrške žrtvama kaznenih djela.

Osobe koje pružaju uslugu psihosocijalne podrške tijekom postupka pomažu žrtvama kaznenih djela prije, tijekom i nakon kaznenog postupka, a u određenim slučajevima i članovima njihove obitelji. One pružaju detaljne informacije o svim pitanjima u vezi s kaznenim postupkom. Svojim radom doprinose smanjivanju opterećenja na žrtve tijekom kaznenog postupka. Predstavljaju važnu podršku i u svakodnevnom životu u individualnim problemskim situacijama.

Psihosocijalna podrška tijekom postupka u najboljem slučaju započinje znatno prije glavnog pretresa, u pojedinačnim slučajevima čak i prije podnošenja prijave, a može se, ovisno o potrebi, nastaviti i nakon završetka kaznenog postupka.

Tko može koristiti psihosocijalnu podršku tijekom postupka?

Usluga psihosocijalne podrške tijekom postupka namijenjena je svim žrtvama koje su zbog doživljenog kaznenog djela pod posebnim opterećenjem. Pritom se posebna pozornost posvećuje djeci i mladima, ali i žrtvama teških kaznenih djela, poput nasilničkih i seksualnih delikata.

Od 1. 1. 2017. diljem Njemačke postoji zakonsko pravo na psihosocijalnu podršku prema članku 406g Zakonika o kaznenom postupku (StPO), prema kojem sud može na zahtjev dodijeliti psihosocijalnu podršku tijekom postupka određenim skupinama osoba koje su postale žrtve teškog kaznenog djela. Pod tim se podrazumijevaju djeca i mladi, ali i odrasle osobe koje su bile žrtve nasilničkog ili seksualnog zločina, kao i članovi njihove obitelji koji pate zbog posebno teških posljedica zločina. U ovu grupu osoba ubrajaju se i osobe koje ne mogu samostalno zastupati svoje interese. O zahtjevu za dodjelu pružatelja psihosocijalne podrške tijekom postupka odlučuje sud koji pritom snosi i sve potrebne troškove.

U Donjoj Saskoj žrtve mogu iskoristiti pravo na psihosocijalnu podršku tijekom postupka, no i u svim drugim slučajevima ako za to postoji odgovarajuća potreba. U takvim situacijama nije potreban nikakav poseban zahtjev jer se usluga podrške dodatno financira bespovratnim sredstvima pokrajine Donje Saske.

Usluga psihosocijalne podrške tijekom postupka uvijek je besplatna za žrtve.

Što je cilj psihosocijalne podrške tijekom postupka?

Cilj psihosocijalne podrške tijekom postupka je stabilizacija i jačanje žrtava, kao i smanjivanje njihovog opterećenja. Intenzivna, individualna skrb i pratnja od strane osoba koje pružaju psihosocijalnu podršku tijekom postupka doprinosi izbjegavanju sekundarne viktimizacije. Žrtve ne bi trebale „ponovno postati žrtve“.

Ovime se nastoji ojačati spremnost i sposobnost svjedočenja žrtava.

Koja su ograničenja psihosocijalne podrške tijekom postupka?

U okviru psihosocijalne podrške tijekom postupka ne vrši se psihološka obrada djela. Ne razgovara se o tome što se dogodilo.

Psihosocijalna podrška tijekom postupka ne nadomješta psihoterapijski tretman i pravno savjetovanje ili zastupanje!

Što obuhvaća psihosocijalna podrška tijekom postupka?

Psihosocijalna podrška tijekom postupka

  • omogućuje razjašnjenje pitanja i nejasnoća u povjerljivom okruženju;
  • nudi pratnju, npr. pri podnošenju zahtjeva ili na terminima na sudu;
  • pruža detaljne informacije o pravima i obvezama uključenih osoba, kao i o koracima tijekom istražnog i kaznenog postupaka;
  • pomaže u smanjivanju opterećenja i upućuje na korištenje drugih usluga za podršku (npr. liječnika i terapeuta), kao i na pravno zastupanje i
  • predstavlja važnu pomoć i u svakodnevnom životu za podršku u osobnim problemskim situacijama.

Koje kvalifikacije imaju osobe koje pružaju psihosocijalnu podršku tijekom postupka?

Osobe koje pružaju psihosocijalnu podršku tijekom postupka iskusni su i interdisciplinarno posebno educirani stručnjaci koji surađuju sa svima profesionalnim skupinama koje su uključene u kazneni postupak. Upoznate su s ulogom i zadacima sudionika u postupku, kazneno-procesnim okvirnim uvjetima, kao i posljedicama kaznenih djela na žrtve. Osobe koje pružaju psihosocijalnu podršku tijekom postupka svoju djelatnost obavljaju prema standardima socijalnog rada (Preuzimanje standarda kvalitete za pružanje psihosocijalne podrške tijekom u Donjoj Saskoj - nije bez barijera (PDF, 0,65 MB)).

Za obavljanje ove djelatnosti potrebno je imati određenu kvalifikaciju ili odobrenje od strane Ministarstva pravosuđa Donje Saske.

U Donjoj Saskoj koncipirana je vlastita modularizirana mjera za stjecanje kvalifikacije koja omogućuje pohađanje uz rad, a koja je izgrađena na Standardima kvalitete Donje Saske. Za njeno provođenje zadužena je Zaklada za potporu žrtvama Donje Saske (Stiftung Opferhilfe Niedersachsen). Ostale institucije za obrazovanje i usavršavanje koje su priznate u pokrajini Donja Saska možete pronaći ovdje.

Zahtjev za priznavanje statusa pružatelja psihosocijalne podrške tijekom postupka u Donjoj Saskoj možete podnijeti na stranici www.navo.niedersachsen.de. Zahtjeve za izmjenu, produživanje, prestanak ili prekid možete podnijeti na stranici . Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se službi za priznavanje statusa, gospodinu Veitu Kochu, na telefon: 0511 120-8722 ili e-mail: veit.koch1@mj.niedersachsen.de.

Kome se mogu obratiti?

Popis osoba koje pružaju uslugu psihosocijalne podrške tijekom postupka u Donjoj Saskoj možete pronaći na ovoj web-stranici u području za preuzimanje.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili tražite psihosocijalnu podršku tijekom postupka u svojoj blizini, možete nam se slobodno obratiti putem navedenog broja telefona ili e-maila:

Niedersächsisches Justizministerium

Koordinierende Stelle der psychosozialen Prozessbegleitung in Niedersachsen
Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover

E-mail: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de

Telefon: 0511 120-8728

Inhaltlich verantwortlich:

Informationen hierzu finden Sie im Impressum unter

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln