Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Türkisch

Aşağı Saksonya’da psikososyal dava refakati


Fahnen verschiedener Länder

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Spanisch, Polnisch, Bulgarisch, Kroatisch, Russisch, Türkisch, Persisch und Ukrainisch verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache

01.01.2017 tarihinden itibaren Federal Cumhuriyeti kapsayan bir psikososyal dava refakati uygulaması söz konusudur. Ceza davalarında mağdurların haklarını artırmayı öngören 21.12.2015 tarihli yasanın (3. Mağdur hakları reform yasası) yürürlüğe girmesi bunda etkili olmuştur.

Psikososyal dava refakati Ceza Davası Düzenlemesinin (StPO) 406g maddesine yeni alındı ve düzenlendi. Ağır bir cürümün kurbanı olan belirli kişiler mahkemeden talep etmeleri üzerine dava boyunca psikososyal refakat hizmeti alacaktır. Bu hizmet ücretsizdir.

Yasa aynı zamanda Ceza Davalarında Psikososyal Dava Refakati (PsychPbG) aracılığıyla psikososyal dava refakatinin temel ilkelerini, nitelikle ilgili talepleri ve sahada çalışan uzmanların ücretlerini düzenler.

Psikososyal dava refakati nedir?

Psikososyal dava refakati, cürüm mağdurları için özel bir destek verme şeklidir. Psikososyal dava refakatçileri cürümden dolayı zarar görmüş kişilere ve belirli vakalarda yakın kişileri ceza davası esnasında ve sonrasında destekler. Refakatçiler ceza davasıyla alakalı tüm sorulara ilişkin ayrıntılı bilgiler verir. Psikososyal dava refakatçileri, zarar görmüş kişilere bir ceza davasından dolayı binen yükü azaltmada katkıda bulunurlar. Günlük hayatta da bu kişiler özel sorunlarda önemli bir yardım hizmeti sağlar.

Psikososyal dava refakatçiliği ana davadan önce ya da münferit vakalarda dava açılmadan önce başlar ve ihtiyaca göre ceza davası bittikten sonra da devam ettirilebilir.

Psikososyal dava refakatçiliğinden kim faydalanabilir?

Psikososyal dava refakatçiliği hizmeti özellikle ağır bir cürümün kurbanı olan çocuklara ve gençlere yöneliktir (örneğin şiddet veya cinsel istismar vakalarında).

Bizzat şiddete veya cinsel istismara maruz kalmış olan yetişkinler veya olaydan sonra ciddi travma yaşayan aile yakınları da psikososyal dava refakatçiliği hizmetinden faydalanabilir. Bu husus, kendi çıkarlarını kendi başlarına savunamayan insanlar için de geçerlidir. Bir psikososyal dava refakatçisinin verilip verilmeyeceği ile ilgili kararı mahkeme verir.

 

Psikososyal dava refakatinin ücreti ne kadardır?

Belirli koşullar altında (özete bakın) talep edilmesi üzerine mahkeme, psikososyal dava refakatçiliğini öngörür. Bu hizmetin öngörülmesi durumunda psikososyal dava refakatçiliğiyle alakalı masraflar olmaz. Zarar gören diğer herkes de psikososyal dava refakatçiliği hizmetinden faydalanabilir; ancak bu durumlarda masrafları mahkeme karşılamaz.

Psikososyal dava refakatinin amacı nedir?

Psikososyal dava refakatçiliğinin hedefi, zarar görmüş kişileri desteklemek ve güçlendirmektir ve zarar görmüş kişilere binen yükü azaltmaktır. Psikososyal dava refakatçilerinin vermiş olduğu yoğun ve özgün hizmetler, ikincil kurban olmayı önlemede katkıda bulunur. Zarar görenler “yeniden mağdur olmasın”.

Tanık olarak ifade verme kabiliyeti artırılır.

Psikososyal dava refakatinin neyi kapsamaz?

Psikososyal dava refakati esnasında olayın yeniden gözden geçirilmesi söz konusu değildir. Olayın kendisi hakkında da konuşulmaz.

Psikososyal dava refakatçiliği, psikolojik terapilerin ve hukuki danışmanlığın yerini almaz. Korumaya muhtaç mağdurlar için ilave bir hizmettir.

Psikososyal dava refakatçileri hangi niteliklere sahiptir?

Psikososyal dava refakatçileri tecrübeli kişilerdir ve çeşitli alanlarda eğitim almış uzmanlardır; bu kişiler ceza davasıyla ilişikli herkesle işbirliği yapar. Bu kişiler davaya dahil olanların rolünü ve görevlerini bilir ve ceza davasıyla ilgili koşullarına ve mağdurlar için cürümlerin sonuçlarına hakimdirler. Psikososyal dava refakatçileri sosyal çalışma standartlarına göre çalışır ve

cürümden dolayı olumsuz etkilenen hayatın tüm alanlarında kapsamlı yardım hizmetleri sunar;

  • davaya dahil olanlar arasında ara buluculuk ve olayın özünü gözden kaçırmama;
  • soruşturma ve ceza davası hakkında ayrıntılı bilgi verme
  • tanıkların hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi verme;
  • gerekirse başka uzmanlarla irtibat kurma, örneğin hekimler veya tedavi uzmanlarıyla;
  • güvenli bir ortamda soruları ve belirsiz durumları görüşme imkanı.

Aşağı Saksonya’da psikososyal dava refakatinin uygulanması için eyalet çapında bağlayıcı kalite standartları vardır. Geçerli güncel kalite standartlarını burada bulabilirsiniz.

Psikososyal dava refakatçisi olarak kim kabul edilir?

Bu işin yapılması için uygun vasıflar gerekir. Aşağı Saksonya’da, Aşağı Saksonyanın kalite standartlarını esas alan, mesleğe paralel ve modüler yapıya sahip bir nitelik programı tasarlandı. Bu program Aşağı Saksonya Mağdur Yardımı vakfı tarafından uygulanmaktadır.

Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı tarafından bir niteliğin kabul edilmesi ise ceza davalarında psikososyal dava refakatçiliği hakkındaki yasasının uygulanmasına ilişkin Aşağı Saksonya kanununu esas alır (Nds. AG PsychPbG).

Aşağı Saksonya eyaletinde kabul görmüş mesleki eğitim ve eğitim geliştirme programlarını burada bulabilirsiniz.

Bunun dışında Aşağı Saksonya’da kalite güvencesi kapsamında nitelikli uzmanlar her yıl eğitim geliştirme programlarına katılıyor.

Kime başvurabilirim?

Aşağı Saksonya’da psikososyal dava refakatçiliğinin koordinasyon merkezi

Am Waterlooplatz 1

30169 Hannover

E-posta: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de

Telefon: 0511/120-5095 veya 0511/120-87.

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln