Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachsen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Türkisch

Aşağı Saksonya’da psikososyal dava refakati


Flaggen

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Polnisch, Kroatisch, Persisch, Bulgarisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Thai und Farsi verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache Text in vietnamesischer Sprache Text in thailändischer Sprache Text in Farsi

Hukuki psikososyal danışma hizmeti nedir?

Hukuki psikososyal danışmanlık hizmeti, cezai suç mağdurlarına özel yoğun bir destek şeklidir.

Hukuki psikososyal destek danışmanları, cezai suçlar sonucunda zarar görmüş kişilere ve bazı durumlarda yakınlarına ceza davaları öncesinde, sırasında ve sonrasında destek olmaktadır. Ceza davalarına ilişkin tüm sorular hakkında ayrıntılı bilgi sağlarlar. Hukuki psikososyal danışmanları yaptıkları çalışmalarla ceza yargılamalarının mağdur taraflar üzerinde yarattığı stresi azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca günlük yaşamdaki bireysel sorunlarda da önemli destek sağlarlar.

Hukuki psikososyal danışmanlık ideal olarak ana davadan çok önce hatta bazı durumlarda suçlamalar yapılmadan önce başlar ve (gereksinimlere bağlı olarak) ceza yargılaması sona erdikten sonra da devam edebilir.

Hukuki psikososyal danışmanlık hizmetinden kimler yararlanabilir?

Hukuki psikososyal danışmanlık hizmeti, bir suça maruz kalmaları nedeniyle özel bir baskı altında olan tüm mağdurlara yöneliktir. Özellikle çocuklar ve gençlerin yanı sıra şiddet ve cinsel suçlar gibi ciddi suçların mağdurlarına da odaklanılmaktadır.

01.01.2017 tarihinden bu yana, Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (StPO) 406g maddesi uyarınca, ağır bir suçun mağduru olan belirli grupların mahkemeye başvurmaları halinde hukuki psikososyal danışmanlık alabilmeleri için ülke çapında yasal bir hak bulunmaktadır. Bunlar arasında çocuklar ve gençler, şiddet veya cinsel suça maruz kalmış yetişkinler ya da suçun özellikle ciddi sonuçlarından etkilenen akrabalar yer almaktadır. Bu gruba kendi haklarını temsil edemeyecek durumda olan kişiler de dahildir. Mahkeme, hukuki psikososyal danışman atanmasına ilişkin bir başvuru hakkında karar verir ve masrafları da üstlenir.

Ancak Aşağı Saksonya'da mağdurlar, ihtiyaç duymaları halinde diğer tüm davalarda da hukuki psikososyal danışmanlık hizmetinden yararlanabilmektedir. Bunun için ayrı bir başvuruya gerek yoktur çünkü bu hizmet ayrıca Aşağı Saksonya Eyaleti tarafından sağlanan bir hibe ile finanse edilmektedir.

Hukuki psikososyal danışmanlık hizmeti mağdur taraflar için her zaman ücretsizdir.

Hukuki psikososyal danışmanlık hizmetinin amacı nedir?

Hukuki psikososyal danışmanlık hizmetinin amacı, zarar görmüş kişileri sakinleştirip güçlendirmek ve stres düzeylerini azaltmaktır. Hukuki psikososyal danışmanlar tarafından sağlanan yoğun, bireysel destek ve yardım, ikincil mağduriyetlerin önlenmesine yardımcı olmaktadır. Zarar gören insanlar "tekrar mağdur edilmemelidir".

Bu sayede tanıkların ifade vermede istekli ve yetkin olmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Hukuki psikososyal danışmanlığın diğer hizmetlerden farkı nedir?

Hukuki psikososyal danışmanlık sırasında suç(lar) hakkında hiçbir işlem yapılmaz. Ayrıca suçun kendisinden de bahsedilmez.

Hukuki psikososyal danışmanlık; psikoterapötik tedavi, yasal danışmanlık veya temsilin yerini tutmaz!

Hukuki psikososyal danışmanlık ne işe yarar?

Hukuki psikososyal danışmanlık

  • soruların ve belirsizliklerin tanıdık bir ortamda tartışılmasını mümkün kılar;
  • örneğin başvurular ve mahkemeye çıkma gibi konularda destek sunar;
  • ilgili kişilerin hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra soruşturma ve cezai işlemlerin seyri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar;
  • stresi azaltmaya yardımcı olur ve diğer destek hizmetlerine (örneğin doktorlar veya terapistler) ve yasal temsile yönlendirmeler sağlar ve
  • günlük yaşamda oldukça kişisel konularda da önemli destek sağlar.

Hukuki psikososyal danışmanlar hangi niteliklere sahiptir?

Hukuki psikososyal danışmanlar, ceza yargılamasına dahil olan tüm meslek gruplarıyla işbirliği yapan deneyimli ve özel eğitimli disiplinler arası profesyonellerdir. Yargılamada yer alan tarafların rol ve görevlerini bilirler, ceza yargılaması çerçevesine ve suçların zarar gören taraflar açısından sonuçlarına aşinadırlar. Hukuki psikososyal danışmanlar, sosyal hizmet standartlarına göre çalışmaktadır (Qualitätsstandards für die Durchführung der psychosozialen Prozessbegleitung in Niedersachsen (PDF ist nicht barrierefrei)).

Bu faaliyeti yürütmek için belirli bir yeterlilik ve Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı tarafından denklik gerekmektedir.

Aşağı Saksonya'da, Aşağı Saksonya kalite standartlarına dayalı, mesleğe ilişkin, modüllere sahip ayrı bir yeterlilik değerlendirmesi hazırlanmıştır. Bu uygulama Aşağı Saksonya Mağdurlara Yardım Vakfı (Stiftung Opferhilfe Niedersachsen) tarafından yürütülmektedir. Aşağı Saksonya eyaletinde tanınan ileri ve mesleki eğitimler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Aşağı Saksonya'da hukuki psikososyal danışman olarak denklik için www.navo.niedersachsen.de adresine başvurabilirsiniz. Değişiklik, uzatma, iptal veya kesinti taleplerinizi www.navo.niedersachsen.de/navo2 adresinden iletebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Denklik Ofisi ile iletişime geçin, İletişim Kişisi, Veit Koch, Telefon: 0511 120-8722, E-Mail: veit.koch1@mj.niedersachsen.de.

Kiminle iletişime geçebilirim?

Aşağı Saksonya'da çalışan hukuki psikososyal danışmanların bir listesini bu sayfadaki indirme alanında bulabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz varsa veya bölgenizdeki bir hukuki psikososyal danışmanlık hizmetine yönlendirilmek istiyorsanız lütfen iletişime geçin:

Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı
Aşağı Saksonya'da hukuki psikososyal destek için koordinasyon merkezi
Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover

E-posta: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de

Telefon: 0511 120-8728.

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln