Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachsen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Polnisch

Poradnictwo psychospołeczne w Dolnej Saksonii


Flaggen

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Polnisch, Kroatisch, Persisch, Bulgarisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Thai und Farsi verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache Text in vietnamesischer Sprache Text in thailändischer Sprache Text in Farsi

Czym jest poradnictwo psychospołeczne?

Poradnictwo psychospołeczne jest szczególnie intensywną formą wsparcia dla ofiar przestępstw.

Doradcy psychospołeczni udzielają wsparcia osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw oraz, w niektórych przypadkach, ich krewnym przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego. Dostarczają oni szczegółowych informacji na temat wszystkich kwestii związanych z postępowaniem karnym. Dzięki swojej pracy doradcy psychospołeczni pomagają zmniejszyć stres wywołany u pokrzywdzonych na skutek postępowania karnego. Zapewniają również ważną pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów w życiu codziennym.

Poradnictwo psychospołeczne powinno rozpocząć się na długo przed rozprawą główną, w niektórych przypadkach nawet przed wniesieniem oskarżenia, a w zależności od potrzeb może być kontynuowane także po zakończeniu postępowania karnego.

Kto może skorzystać z poradnictwa psychospołecznego?

Poradnictwo psychospołeczne skierowane jest do wszystkich osób pokrzywdzonych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji w wyniku doświadczenia przestępstwa. Nacisk kładziony jest przy tym w szczególności na dzieci i młodzież, ale także na ofiary poważnych przestępstw, takich jak przestępstwa z użyciem przemocy i przestępstwa seksualne.

Od 01.01.2017 roku istnieje ogólnokrajowe prawo do poradnictwa psychospołecznego zgodnie z § 406g Kodeksu postępowania karnego (StPO), według którego określone grupy osób, które padły ofiarą poważnego przestępstwa, mogą otrzymać poradnictwo psychospołeczne na wniosek sądu. Należą do nich dzieci i młodzież, dorośli, którzy sami doświadczyli przestępstwa z użyciem przemocy lub przestępstwa seksualnego, lub krewni, którzy cierpią z powodu szczególnie poważnych konsekwencji przestępstwa. Grupa ta obejmuje również osoby, które nie są w stanie reprezentować własnych interesów. Sąd rozstrzyga na wniosek o ustanowienie doradcy psychospołecznego, a także ponosi koszty postępowania.

Jednak w Dolnej Saksonii osoby poszkodowane mogą również skorzystać z poradnictwa psychospołecznego we wszystkich innych przypadkach, jeśli istnieje odpowiednia potrzeba. W tym celu nie jest wymagany odrębny wniosek, ponieważ oferta jest dodatkowo finansowana z dotacji kraju związkowego Dolna Saksonia.

Poradnictwo psychospołeczne jest zawsze bezpłatne dla osób poszkodowanych.

Jaki jest cel poradnictwa psychospołecznego?

Celem poradnictwa psychospołecznego jest ustabilizowanie i wzmocnienie oraz zredukowanie stresu osób poszkodowanych. Intensywne, indywidualne wsparcie i pomoc udzielana przez doradcę psychospołecznego pomaga chronić przed wtórną wiktymizacją. Poszkodowani nie powinni „ponownie stać się ofiarą”.

Celem jest wzmocnienie chęci i zdolności świadków do składania zeznań.

Od czego należy odróżnić poradnictwo psychospołeczne?

W trakcie poradnictwa psychospołecznego nie ma miejsca analiza przestępstwa (przestępstw). Nie rozmawia się również o samym przestępstwie.

Poradnictwo psychospołeczne nie zastępuje leczenia psychoterapeutycznego i doradztwa prawnego lub reprezentacji prawnej!

Co oferuje poradnictwo psychospołecznego?

Poradnictwo psychospołeczne

  • umożliwia omawianie pytań i wątpliwości w zaufanym otoczeniu;
  • oferuje wsparcie, na przykład przy składaniu wniosków i podczas terminów w sądzie;
  • dostarcza szczegółowych informacji na temat praw i obowiązków osób dotkniętych, a także przebiegu dochodzenia i postępowania karnego;
  • pomaga zredukować stres i kieruje do innych podmiotów udzielających wsparcia (np. lekarzy lub terapeutów) oraz reprezentacji prawnej, oraz
  • zapewnia ważną pomoc w codziennym życiu w bardzo osobistych sytuacjach problemowych.

Jakie kwalifikacje posiada doradca psychospołeczny?

Doradcy psychospołeczni to doświadczeni i specjalnie przeszkoleni interdyscyplinarni specjaliści, którzy współpracują ze wszystkimi grupami zawodowymi zaangażowanymi w postępowanie karne. Wiedzą o roli i zadaniach stron zaangażowanych w postępowanie i znają ramy postępowania karnego, a także konsekwencje przestępstw dla pokrzywdzonych. Doradcy psychospołeczni pracują zgodnie ze standardami pracy socjalnej (Qualitätsstandards für die Durchführung der psychosozialen Prozessbegleitung in Niedersachsen (PDF ist nicht barrierefrei)).

Do wykonywania tej pracy są wymagane odpowiednie kwalifikacje i uznanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości Dolnej Saksonii.

W Dolnej Saksonii opracowano oddzielny, oferowany w ramach doskonalenia zawodowego, modułowy środek kwalifikacji oparty na standardach jakości Dolnej Saksonii. Jest on realizowany przez Fundację Pomocy Ofiarom w Dolnej Saksonii (Stiftung Opferhilfe Niedersachsen). Szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego uznawane w kraju związkowym Dolna Saksonia można znaleźć tutaj.

Wniosek o uznanie za doradcę psychospołecznego w Dolnej Saksonii można złożyć na stronie www.navo.niedersachsen.de. Wnioski o zmiany, przedłużenie, anulowanie lub zawieszenie można składać na stronie www.navo.niedersachsen.de/navo2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z jednostką certyfikującą, Pan Veit Koch, tel.: 0511 120-8722, e-mail: veit.koch1@mj.niedersachsen.de.

Do kogo mogę się zwrócić?

Lista doradców psychospołecznych w Dolnej Saksonii znajduje się na tej stronie w obszarze pobierania.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci skontaktowania się z doradcą psychospołecznym w Państwa okolicy, prosimy o kontakt telefoniczny z

Ministerstwem Sprawiedliwości Dolnej Saksonii [Niedersächsische Justizministerium]

Koordynacja poradnictwa psychospołecznego w Dolnej Saksonii [Koordinierende Stelle der psychosozialen Prozessbegleitung in Niedersachsen]
Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover

e-mail: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de Telefon: 0511 120-8728.

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln