Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Polnisch

Poradnictwo psychospołeczne w Dolnej Saksonii


Fahnen verschiedener Länder

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Spanisch, Polnisch, Bulgarisch, Kroatisch, Russisch, Türkisch, Persisch und Ukrainisch verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache

Od 01.01.2017 r. istnieje ogólnokrajowe prawo dotyczące poradnictwa psychospołecznego. Wynika to z wejścia w życie ustawy mającej na celu ochronę praw ofiar w postępowaniu karnym (3. Ustawa o reformie praw ofiar) z dnia 21.12.2015 r.

Poradnictwo psychospołeczne zostało wprowadzone i uregulowane w § 406g Kodeksu Karnego (StPO). Niektóre grupy osób, które padły ofiarą poważnego przestępstwa, są uprawnione do korzystania z poradnictwa psychospołecznego na wniosek sądu. Ta pomoc jest bezpłatna.

Jednocześnie ustawa o monitorowaniu procesów psychospołecznych w postępowaniu karnym (PsychPbG) reguluje zasady monitorowania oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i wynagradzania specjalistów pracujących w tej dziedzinie.

Co to jest poradnictwo psychospołeczne?

Poradnictwo psychospołeczne jest szczególnie intensywną formą wsparcia dla ofiar przestępstw. Doradcy psychospołeczni udzielają kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw kryminalnych oraz, w niektórych przypadkach, ich krewnym, przed rozpoczęciem postępowania karnego, w jego trakcie i po jego zakończeniu. Dostarczają oni szczegółowych informacji na temat wszelkich kwestii związanych z postępowaniem karnym. Dzięki swojej pracy doradcy psychospołeczni przyczyniają się do zminimalizowania stresu pokrzywdzonych, występującego podczas postępowania karnego. Zapewniają oni również ważną pomoc w życiu codziennym przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Poradnictwo psychospołeczne najlepiej powinno rozpocząć się na długo przed rozprawą główną, a w indywidualnych przypadkach nawet przed zgłoszeniem sprawy i może być w razie potrzeby kontynuowane również po zakończeniu postępowania karnego.

Kto może skorzystać z poradnictwa psychospołecznego?

Poradnictwo psychospołeczne jest skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, które stały się ofiarami poważnych przestępstw, takich jak przemoc i przestępstwa seksualne.

Lecz z poradnictwa psychospołecznego mogą korzystać także dorośli, którzy doświadczyli przemocy lub stali się ofiarami przestępstwa seksualnego, a także krewni tych osób, którzy cierpią z powodu szczególnie poważnych konsekwencji tych zdarzeń. Dotyczy to również osób, które nie mogą reprezentować własnych interesów. Sąd decyduje o przydzieleniu doradcy psychospołecznego lub asystenta doradcy.

 

Ile kosztuje poradnictwo psychospołeczne?

Pod pewnymi warunkami (zob. przegląd) sąd na wniosek przydziela doradcę psychospołecznego. W takim przypadku nie są naliczane koszty doradztwa psychospołecznego. Wszystkie inne pokrzywdzone strony mogą również skorzystać z poradnictwa psychospołecznego, chociaż koszty w takich przypadkach nie będą refundowane przez sąd.

Jaki jest cel poradnictwa psychospołecznego?

Doradztwo psychospołeczne ma na celu ustabilizowanie i wzmocnienie psychicznego stanu pokrzywdzonych oraz zmniejszenie ich indywidualnego stresu. Intensywne, indywidualne wsparcie i poradnictwo ze strony doradców psychospołecznych pomaga uniknąć wtórnej wiktymizacji. Pokrzywdzeni nie powinni „ponownie stać się ofiarami”.

Zwiększa się gotowość i zdolność tych osób do składania zeznań w charakterze świadków.

Czego nie zapewnia poradnictwo psychospołeczne?

Podczas poradnictwa psychospołecznego nie prowadzi się dochodzenia w sprawie. Nie zajmuje się też samymi faktami.

Poradnictwo psychospołeczne nie zastępuje leczenia psychoterapeutycznego i doradztwa prawnego! Jest to dodatkowa oferta dla szczególnie bezbronnych pokrzywdzonych.

Jakie kwalifikacje mają osoby prowadzące poradnictwo psychospołeczne?

Doradcy psychospołeczni to doświadczeni i interdyscyplinarnie wyszkoleni specjaliści, którzy współpracują ze wszystkimi grupami zawodowymi zaangażowanymi w postępowanie karne. Są oni świadomi roli i zadań stron biorących udział w postępowaniu oraz znają ramowe warunki postępowania karnego, jak również konsekwencje przestępstw dla pokrzywdzonych. Doradcy psychospołeczni pracują zgodnie z normami pracy społecznej oraz

udzielają kompleksowej pomocy we wszystkich obszarach życia, których dotyczy doświadczenie związane z przestępstwem;

  • pośredniczą między wszystkimi stronami uczestniczącymi w postępowaniu i zapewniają ogólny przegląd sytuacji;
  • dostarczają szczegółowych informacji na temat dochodzeń i postępowań karnych;
  • udzielają informacji na temat praw i obowiązków świadków;
  • w razie potrzeby kierują podopiecznych do innych specjalistów, takich jak lekarze lub terapeuci;
  • zapewniają bezpieczne otoczenie, w którym pokrzywdzeni mogą zadawać pytania i rozwiać wątpliwości.

W zakresie realizacji monitoringu procesów psychospołecznych w Dolnej Saksonii obowiązują wiążące ogólnokrajowe normy jakości. Można je znaleźć w następujących dokumentach tutaj.

Kto może zostać doradcą psychospołecznym?

Do wykonywania tej pracy są wymagane odpowiednie kwalifikacje. W Dolnej Saksonii opracowano modułowy program kwalifikacji, który opiera się na obowiązujących tu standardach jakości. Jest on realizowany przez Fundację Pomocy Ofiarom w Dolnej Saksonii (Stiftung Opferhilfe Niedersachsen).

Uznanie kwalifikacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Dolnej Saksonii opiera się na przepisach o doradztwie psychospołecznym w postępowaniu karnym (Nds. AG PsychPbG).

Szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego uznawane w Dolnej Saksonii można znaleźć tutaj.

Ponadto w celu zapewnienia jakości co roku w zaawansowanym szkoleniu uczestniczą również wykwalifikowani specjaliści z Dolnej Saksonii.

Z kim mogę się skontaktować?

Koordynacja poradnictwa psychospołecznego w Dolnej Saksonii

Am Waterlooplatz 1

30169 Hanower

E-mail: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de

Telefon: 0511/120-5095 lub 0511/120-8728.

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln