Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachsen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Vietnamesisch

hỗ trợ quá trình tâm lý xã hội


Flaggen

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Polnisch, Kroatisch, Persisch, Bulgarisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Thai und Farsi verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache Text in vietnamesischer Sprache Text in thailändischer Sprache Text in Farsi

Hỗ trợ tâm lý xã hội là gì?

Hỗ trợ tâm lý xã hội là một hình thức hỗ trợ đặc biệt chuyên sâu dành cho những người bị tổn hương do hành vi phạm tội.

Nhân viên hỗ trợ tâm lý xã hội sẽ hỗ trợ những người bị tổn thương do hành vi phạm tội và trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả người thân của họ trước, trong và sau quá trình tố tụng hình sự. Họ cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các câu hỏi liên quan đến thủ tục tố tụng hình sự. Với công việc của mình, các nhân viên hỗ trợ tâm lý xã hội giúp giảm bớt gánh nặng cho những người bị tổn thương trong một quy trình tố tụng. Họ còn cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho các vấn đề cá nhân trong cuộc sống hàng ngày.

Trong trường hợp lý tưởng nhất, hỗ trợ tâm lý xã hội sẽ bắt đầu trước phiên điều trần chính, trong một số trường hợp cá biệt, sẽ bắt đầu trước khi nộp đơn khiếu nại và có thể - nếu cần - sẽ được tiếp tục sau khi kết thúc thủ tục tố tụng hình sự.

Ai có thể hưởng lợi từ hỗ trợ tâm lý xã hội?

Đề xuất hỗ trợ tâm lý xã hội dành cho tất cả những người bị tổn thương và phải chịu một gánh nặng lớn do hành vi phạm tội gây ra. Khi đó, cần có sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như các nạn nhân của hành vi phạm tội nghiêm trọng, chẳng hạn như phạm tội bạo lực và tình dục.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, mọi người có quyền hợp pháp trên toàn quốc để được hỗ trợ tâm lý xã hội theo § 406g của Bộ luật Tố tụng Hình sự (StPO), sau khi một số nhóm người trở thành nạn nhân của hành vi phạm tội nghiêm trọng, khi nộp đơn tới tòa án, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ tâm lý xã hội theo chỉ định. Các đối tượng này bao gồm trẻ em và thanh thiếu niên, người lớn từng phải chịu một hành vi phạm tội bạo lực hoặc tình dục cũng như những người thân phải gánh chịu hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Nhóm này cũng bao gồm những người không thể tự đại diện cho lợi ích của mình. Tòa án sẽ chỉ định nhân viên hỗ trợ tâm lý xã hội và cũng sẽ chi trả các chi phí theo đơn yêu cầu.

Tại Niedersachsen, những người bị tổn thương cũng có thể sử dụng đề xuất hỗ trợ tâm lý xã hội trong tất cả các trường hợp khác nếu có nhu cầu tương ứng. Không cần nộp đơn đặc biệt để yêu cầu vì đề xuất này được tài trợ thêm bằng khoản trợ cấp từ bang Niedersachsen.

Việc cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội luôn miễn phí dành cho những người bị tổn thương.

Mục tiêu của hỗ trợ tâm lý xã hội là gì?

Mục đích của hỗ trợ tâm lý xã hội là ổn định và củng cố tinh thần cho những người bị tổn thương và giảm bớt gánh nặng cho họ. Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ tăng cường cho từng cá nhân được cung cấp bởi nhân viên hỗ trợ tâm lý xã hội để ngăn họ trở thành nạn nhân thứ cấp. Những người bị tổn thương không nên “trở thành nạn nhân một lần nữa”.

Điều này nhằm giúp họ sẵn lòng và có khả năng làm chứng với tư cách là nhân chứng.

Hỗ trợ tâm lý xã hội nên được phân biệt với điều gì?

Sẽ không nhận định lại (các) hành vi phạm tội trong quá trình hỗ trợ tâm lý xã hội. Cũng không có cuộc thảo luận về tội phạm.

Hỗ trợ tâm lý xã hội sẽ không thay thế việc điều trị tâm lý, tư vấn hoặc đại diện pháp lý!

Mục đích của hỗ trợ tâm lý xã hội là gì?

Hỗ trợ tâm lý xã hội

  • cho phép thảo luận các câu hỏi và thắc mắc trong một khuôn khổ quen thuộc;
  • cung cấp hỗ trợ, ví dụ như khi nộp đơn và trong các cuộc hẹn tại tòa án;
  • cung cấp thông tin chi tiết về quyền và nghĩa vụ của người bị ảnh hưởng cũng như các quá trình liên quan đến thủ tục điều tra và tố tụng hình sự;​
  • giúp giảm căng thẳng và giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ khác (ví dụ: bác sĩ hoặc bác sĩ trị liệu) cũng như đại diện pháp lý và
  • cũng cung cấp sự hỗ trợ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày với các vấn đề cá nhân.​

Nhân viên hỗ trợ tâm lý xã hội có trình độ gì?

Các nhân viên hỗ trợ tâm lý xã hội là những chuyên gia có kinh nghiệm, liên ngành, được đào tạo đặc biệt, hợp tác với tất cả các nhóm chuyên môn liên quan đến tố tụng hình sự.​ Họ biết rõ vai trò và nhiệm vụ của những người tham gia tố tụng và quen thuộc với khuôn khổ tố tụng hình sự cũng như hậu quả của hành vi phạm tội đối với người bị tổn thương.​ Nhân viên hỗ trợ tâm lý xã hội làm việc theo các tiêu chuẩn công tác xã hội (để tải xuống các tiêuchuẩn chất lượng cho dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội tại Niedersachsen - không có rào cản PDF, 0,65 MB)).​

Để thực hiện hoạt động này, cần phải có trình độ chuyên môn và sự công nhận nhất định từ Bộ Tư pháp Niedersächsischen.

Tại Niedersächsischen, một thước đo trình độ chuyên môn dưới dạng mô đun riêng biệt dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng của Niedersachsen đã được thiết kế.​ Điều này được thực hiện bởi Quỹ hỗ trợ nạn nhân Niedersachsen.​ Bạn có thể tìm chương trình đào tạo và giáo dục nâng cao được công nhận ở bang Niedersachsen tại đây.

Bạn có thể nộp đơn đăng ký trở thành nhân viên hỗ trợ tâm lý xã hội ở Niedersachsen tại www.navo.niedersachsen.de. Bạn có thể gửi đơn yêu cầu thay đổi, gia hạn, chấm dứt hoặc gián đoạn tại www.navo.niedersachsen.de/navo2. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ văn phòng công nhận Herrn Veit Koch, điện thoại:​ 0511 120-8722, E- Mail: veit.koch1@mj.niedersachsen.de.

Tôi có thể liên hệ với ai?

Bạn có thể tìm danh sách các nhân viên hỗ trợ tâm lý xã hội làm việc tại Niedersachsen trang này trong vùng tải xuống.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn được giới thiệu đến dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội trong khu vực của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại

Bộ Tư pháp Niedersachsen​

Văn phòng điều phối hỗ trợ tâm lý xã hội tại Niedersachsen

Am Waterlooplatz 1

30169 Hannover

E-Mail: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de Điện thoại: 0511 120-8728.

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln