Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachsen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Ukrainisch

Flaggen

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Polnisch, Kroatisch, Persisch, Bulgarisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Thai und Farsi verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache Text in vietnamesischer Sprache Text in thailändischer Sprache Text in Farsi

Що таке психосоціальний супровід у судових процесах?

Психосоціальний супровід у судових процесах — це особливо інтенсивна форма підтримки жертв кримінальних злочинів.

Надавачі й надавачки психосоціального супроводу в судових процесах підтримують жертв кримінальних злочинів, а в деяких випадках і їхніх родичів до, під час і після кримінального судочинства. Вони надають докладну інформацію з усіх запитань, що стосуються кримінального судочинства. Своєю роботою надавачі й надавачки психосоціального супроводу в судових процесах допомагають зменшити психоемоційне навантаження потерпілих осіб, спричинене кримінальним судочинством. Вони також надають важливу допомогу у вирішенні індивідуальних проблемних ситуацій.

У найліпшому випадку психосоціальний супровід у судових процесах починається задовго до основного слухання, в окремих випадках навіть до пред’явлення обвинувачення, і залежно від потреби може продовжуватися й після завершення кримінального судочинства.

Хто може скористатися психосоціальним супроводом у судових процесах?

Пропозиція психосоціального супроводу в судових процесах спрямована на всіх потерпілих, які перебувають у стані особливого стресу внаслідок пережитого кримінального злочину. Особлива увага приділяється дітям і молоді, а також жертвам тяжких кримінальних злочинів, як-от насильницькі й сексуальні злочини.

З 1 січня 2017 року на федеральному рівні існує юридичне право на психосоціальний супровід у судових процесах відповідно до ст. 406g Кримінально-процесуального кодексу (КПК), згідно з якою певні групи осіб, які стали жертвами тяжкого злочину, можуть отримати психосоціальний супровід у судових процесах шляхом призначення за заявою до суду. До них належать діти й молодь, дорослі, які самі пережили насильницький або сексуальний злочин, або також родичі, які страждають від особливо тяжких наслідків злочину. До цієї групи осіб також належать особи, які не можуть самостійно представляти свої інтереси. Суд приймає рішення про призначення надавача або надавачки психосоціального супроводу в судових процесах, а також покриває його або її витрати.

Проте, у Нижній Саксонії потерпілі можуть скористатися пропозицією психосоціального супроводу в судових процесах і в усіх інших випадках, якщо існує відповідна потреба. Для цього не потрібно подавати окрему заяву, оскільки пропозиція додатково фінансується за рахунок гранту землі Нижня Саксонія.

Пропозиція психосоціального супроводу в судових процесах завжди є безкоштовною для потерпілих.

Яку мету переслідує психосоціальний супровід у судових процесах?

Метою психосоціального супроводу в судових процесах є стабілізація і зміцнення потерпілих осіб, а також зменшення психоемоційного навантаження потерпілих осіб. Інтенсивна, індивідуальна підтримка й супровід, які надають надавачі й надавачки психосоціального супроводу в судових процесах, допомагає запобігти вторинній віктимізації. Потерпілі особи не повинні «повторно стати жертвами».

Це покликано зміцнити їхню готовність і здатність давати свідчення як свідки.

Від чого відмежовується психосоціальний супровід у судових процесах?

Під час психосоціального супроводу в судовому процесі не відбувається розгляд злочину (злочинів). Також не обговорюється сам злочин.

Психосоціальний супровід у судових процесах не замінює психотерапевтичного лікування і юридичного консультування чи представництва!

Що надає психосоціальний супровід у судових процесах?

Психосоціальний супровід у судових процесах:

  • дає можливість обговорити питання та невпевненість у довірчих рамках;
  • пропонує супровід, наприклад, під час подачі заяв і під час судових засідань;
  • надає докладну інформацію про права й обов’язки потерпілих осіб, а також про процедури попереднього розслідування та кримінального судочинства;
  • допомагає зменшити психоемоційне навантаження потерпілих осіб і надає інші пропозиції підтримки (наприклад, лікарів або терапевтів) і юридичного представництва;
  • також надає важливу допомогу в повсякденному житті в дуже особистих проблемних ситуаціях.

Які кваліфікації мають надавачі й надавачки психосоціального супроводу в судових процесах?

Надавачі й надавачки психосоціального супроводу в судових процесах — це досвідчені фахівці, які закінчили спеціальне міждисциплінарне навчання та які співпрацюють з усіма професійними групами, залученими до кримінального судочинства. Вони обізнані щодо ролей і задач учасників процесу, й так само ознайомлені з рамковими умовами кримінального провадження, як і з наслідками злочинів для потерпілих осіб. Надавачі й надавачки психосоціального супроводу в судових процесах працюють відповідно до стандартів соціальної роботи (изтеглете тук стандартите за качество за прилагане на психосоциално консултиране по време на съдебен процес в Долна Саксония - не са достъпни за всички (PDF, 0,65 MB)).

Для здійснення цієї діяльності необхідна спеціальна кваліфікація і визнання з боку Міністерства юстиції Нижньої Саксонії.

У Нижній Саксонії розроблено окремий модульний кваліфікаційний захід без відриву від роботи, який ґрунтується на стандартах якості Нижньої Саксонії. Його реалізує Фонд допомоги жертвам злочинів Нижньої Саксонії. Подальші визнані в землі Нижня Саксонія навчання та підвищення кваліфікації можна знайти тут.

Ви можете подати заявку на визнання себе як надавача чи надавачки психосоціального супроводу в судових процесах у Нижній Саксонії на сайті www.navo.niedersachsen.de. Заяви про зміни, подовження, скасування або переривання діяльності можна подати на сайті www.navo.niedersachsen.de/navo2. За наявності запитань звертайтеся до органу визнання до пана Вейта Коха (Veit Koch), тел.: 0511 120-8722, електронна пошта: veit.koch1@mj.niedersachsen.de.

До кого я можу звернутися?

Список надавачів і надавачок психосоціального супроводу в судових процесах, які працюють у Нижній Саксонії, можна знайти на цьому сайті в розділі завантажень.

За наявності запитань або для сприяння призначенню психосоціального супроводу в судових процесах поблизу звертайтеся (в тому числі телефоном) до

Міністерства юстиції Нижньої Саксонії
Координаційний центр психосоціального супроводу в судових процесах у Нижній Саксонії
Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover

Електронна пошта: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de

Телефон: 0511 120-8728.

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln